Witold Sadowy

WITOLD SADOWY
wspomnienie z „Życia Warszawy”, z roku 1990

 

Aktor, dziennikarz. Wystąpił z Mariuszem Gorczyńskim w przedstawieniu Teatru Tv„Przed burzą” (1977). W latach 1965 – 1966 był Jego kolegą w zespole Teatru Klasycznego. Niniejszy tekst z „Życia Warszawy” opublikowany został na niniejszej stronie za zgodą Autora.

 

Ukończył wydział aktorski PWST, w Łodzi. Rocznik Leonarda Pietraszaka i Andrzeja Kopiczyńskiego. Przepowiadano mu ciekawą przyszłość w teatrze. Nie zrobił jednak kariery, choć teatr był jego pasją. Zaznał więcej goryczy niż radości w tym najokrutniejszym zawodzie. Poznałem Mariusza Gorczyńskiego w latach sześćdziesiątych w Teatrze Klasycznym. Grał wówczas w „Ondynie” znaczącą rolę. I choć tekstu miał niewiele, postać zbudował tak, że zwracał na siebie uwagę. Nie słowa bowiem znaczą o roli, lecz osobowość aktora. Przejawiał duże zdolności charakterystyczne i estradowe. Na jakiś czas związał się z „Wagabundą” Lidii Wysockiej. Grał w wielu polskich filmach. Ostatnie lata spędził w „Syrenie”. Ale i tu nie znalazł dla siebie odpowiedniego miejsca. Był koleżeński, życzliwy i pozbawiony zawiści.

(fot. Rafał Dajbor)