rozpoczęcie nauki w Państwowej Szkole Instruktorów Teatru Ochotniczego w Bydgoszczy, ul. Grodzka 14