Jadwiga Barańska i Jerzy Antczak – wspólnie o Mariuszu Gorczyńskim

Dzięki pomocy przyjaciela niniejszej strony, Roberta Kowalczyka, udało się nawiązać kontakt telefoniczny przez ocean – z Jadwigą Barańską i Jerzym Antczakiem, którzy wspomnieli Mariusza Gorczyńskiego. Charakter ich opowieści sprawił, iż zostały one opublikowane na jednej stronie i zilustrowane wspólnym zdjęciem. Zapraszamy do lektury tych bardzo ciekawych i obszernych wspominków.