Mariusz Gorczyński jako aktor i autor tekstów piosenek w oczach Zbigniewa Rymarza

Zbigniew Rymarz, znakomity pianista, aranżer, akompaniator i kompozytor, to 63. rozmówca o Mariuszu Gorczyńskim. Rozmówca bardzo interesujący, bo opisujący także tę najmniej znaną część działalności artystycznej Gorczyńskiego – pisanie bajek dla dzieci i tekstów piosenek. Zapraszamy do lektury! Zbigniew Rymarz udostępnił także nuty piosenek z tekstami Mariusza Gorczyńskiego. Fragmenty zapisów nutowych z tekstami już w Galerii!