PRO MEMORIA – ZNICZE DLA ZASŁUŻONYCH PO RAZ ÓSMY

To już ósmy raz, kiedy Fundacja Drugi Plan zapala na przełomie października i listopada specjalnie oznaczone zielone znicze na grobach tych, którzy zasłużyli się dla upamiętnienia Mariusza Gorczyńskiego.

W Łodzi na cmentarzu Św. Antoniego przy Solcu taki znicz zapłonął na grobie Gerarda Zalewskiego. Na Cmentarzu Parafialnym w Pruszkowie – na grobie Jerzego Fijałkowskiego, zaś w Milanówku – na miejscu wiecznego spoczynku Jerzego Moesa. Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie zielone znicze zapłonęły na grobach Tadeusza Plucińskiego, Stanisława Różewicza i Janusza Senta. Odwiedziliśmy ponadto Stare Powązki, gdzie spoczywają Józef Fryźlewicz, Halina Głuszkówna, Maria Kaniewska, Andrzej Konic, Andrzej Kopiczyński i Krzysztof Szmagier, a także ciotka Mariusza Gorczyńskiego, wybitna aktorka Maria Gorczyńska, oraz Cmentarz Komunalny Północny, czyli Wólkę Węglową, gdzie pochowani są: Zofia Czerwińska, Maria Daroch, Bohdan Poręba, Teresa i Edward Wieczorkiewiczowie oraz sam Mariusz Gorczyński i Jego matka. Na grobie Mariusza Gorczyńskiego zapłonął także znicz ku pamięci Janusza Kłosińskiego, którego miejsce spoczynku nie zostało podane do publicznej wiadomości.