PRO MEMORIA – ZNICZE DLA ZASŁUŻONYCH PO RAZ SIÓDMY

Już po raz siódmy Fundacja Drugi Plan zapala na przełomie października i listopada, w czasie, w którym wspominamy bliskich nam zmarłych, specjalnie oznaczone zielone znicze na grobach tych, którzy swoją życzliwością, pomocą, pamięcią i wiedzą zasłużyli się dla upamiętnienia Mariusza Gorczyńskiego.

W Łodzi na cmentarzu Św. Antoniego przy Solcu taki znicz zapłonął na grobie Gerarda Zalewskiego. Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie – na grobie Stanisława Różewicza. Odwiedziliśmy ponadto Stare Powązki, gdzie spoczywają Józef Fryźlewicz, Halina Głuszkówna, Maria Kaniewska, Andrzej Konic, Andrzej Kopiczyński i Krzysztof Szmagier – oraz Cmentarz Komunalny Północny, czyli Wólkę Węglową, gdzie leżą Maria Daroch, Bohdan Poręba, Edward Wieczorkiewicz oraz sam Mariusz Gorczyński i Jego matka. Na grobie Mariusza Gorczyńskiego zapłonął także znicz ku pamięci Janusza Kłosińskiego, którego miejsce spoczynku nie zostało podane do publicznej wiadomości.