Włodzimierz Nowak 66 rozmówcą o Mariuszu Gorczyńskim

Sześćdziesiątym szóstym rozmówcą został Włodzimierz Nowak, aktor i impresario. Opowiedział o całkowicie zapomnianym spektaklu z końca lat 60. ubiegłego wieku, z którego On bardzo wiele zapamiętał. Jego wypowiedź jest w związku z tym niezwykle cenna. Jak zawsze zapraszamy do lektury!