Znicze dla zasłużonych po raz piąty – Pro Memoria

 

To już piąty rok, gdy Fundacja Drugi Plan zapala w okresie zaduszkowym specjalnie oznaczone zielone znicze na grobach tych, którzy swoją życzliwością i pomocą zasłużyli się dla idei upamiętnienia Mariusza Gorczyńskiego.

Znów nawiedziliśmy cztery cmentarze – w Łodzi na cmentarzu Św. Antoniego przy Solcu znicz zapłonął na grobie Gerarda Zalewskiego. Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie – na grobie Stanisława Różewicza. Odwiedziliśmy ponadto Stare Powązki – tu spoczywają Halina Głuszkówna, Maria Kaniewska, Andrzej Konic, Andrzej Kopiczyński i Krzysztof Szmagier – oraz Cmentarz Komunalny Północny, czyli Wólkę Węglową, gdzie leżą Maria Daroch, Bohdan Poręba, Edward Wieczorkiewicz oraz sam Mariusz Gorczyński i Jego matka.