aktor Teatru Klasycznego w Warszawie

(dyr. Ireneusz Kanicki)