data śmierci (Warszawa, numer aktu zgonu: IV/3374/1990)

Uwaga! Wszystkie źródła wydane przed 2017 rokiem podawały jako datę zgonu 15 grudnia 1990. „Słownik Biograficzny Teatru Polskiego”, opierając się na dacie figurującej na akcie zgonu, podaje datę 16 grudnia 1990.