pobyt na obozie rekrutacyjnym dla kandydatów do szkoły teatralnej w Łodzi