powrót do Warszawy, rozpoczecie nauki w Technikum Budowlanym, praca w Wydziale Inspekcji Budowlanej w Warszawie na stanowisku technika budowlanego