rozpoczęcie nauki w Państwowym Liceum Kulturalno-Oświatowym w Bydgoszczy, ul. Grodzka 14