współpraca przy produkcjach estradowych

(M.in. występy w Zespole Estradowym Wojsk Lotniczych „Eskadra”)