wywózka do Niemiec na roboty przymusowe

(wraz z ojcem, Kazimierzem Gorczyńskim, urzędnikiem)