zakończenie nauki w Państwowej Szkole Instruktorów Teatru Ochotniczego w Bydgoszczy