aktor teatru „Syrena”

(dyr. Zdzisław Gozdawa, Wacław Stępień (1974-78), Witold Filler (1978-88))