uzyskanie dyplomu Państwowej Szkoły Instruktorów Teatru Ochotniczego w Bydgoszczy.

Tytuł: Instruktor Teatru Ochotniczego